logo bun b
logo bun b

MISCAREA ORTODOXA DE REINVIERE MONAHALA

Adăugat de Cristian Bucuroiu

0 recenzii

Listat în Biserici si religii, Spiritualitate

  • Strada Axente Sever 33, Aiud 515200, România
Program de lucru:
non stop

MISCAREA ORTODOXA DE REINVIERE MONAHALA

Precum întunericul nu poate birui lumina, nici trufia Occidentului nu a putut şi nici nu va putea vreodată birui în faţa Ortodoxiei; precum sfinţii întru smerenia lor nu au putut păstra tăcerea în faţa ereziilor timpului, se cuvine ca şi noi să mărturisim neştirbit vieţile luminătorilor noştri.

Negreşit, scrierile Părinţilor Bisericii sunt continuarea firească, peste timp, a revelaţiilor dumnezeieşti din Noul Testament. Sunt oglinda curată a vieţuirii noastre creştine, sunt chipuri ale iubirii pînă la jertfa mucenicească pentru Hristos, sunt mărturii ale adevărului ortodox faţă de răstălmăcirile păgîne, iudaice sau eretice.
Bogate în teologia înaltă a minţilor ascuţite sau în misticismul nebunilor pentru Hristos, descoperim în fiecare cuvînt al acestor scrieri un suflet ce arde pentru mîntuire, o inimă plină de înflăcărare pentru adevărul în care Părinţii trăiesc şi cred; pentru ei Hristos este totul.
Drumul de la moarte la înviere este unul anevoios. Atît timp cît Ortodoxia cea veche înseamnă jertfă, răstignire, unire cu Biserica cea Una, răzvrătire împotriva păcatului şi neîmpăcare cu duhul acestei lumi, iar Ortodoxia cea nouă înseamnă schimbarea rînduielilor, înnoirea învăţăturilor de credinţă, transformarea Creştinismului în creştinisme şi a Bisericii în biserici, nemărturisirea adevărului, împăcarea cu apostazia şi apostaţii acestui veac – cu uşurinţă vom putea deosebi adevărul de minciună, lumina de întuneric, calea strîmtă către Împărăţia Cerurilor de drumul universal şi „nediscriminatoriu” către iad.
Ca să învieze, Hristos a murit răstignit de mîna celor care Îl aşteptau să I se închine. Ca să fie răstignit, Hristos a fost trădat de cel care ar fi trebuit să-L propovăduiasca lumii. Dacă Adevărul a stat întemniţat în numele „dreptăţii”, dacă umaniştii au ucis pe Fiul Omului şi Creatorul a fost scuipat şi pălmuit de făptură, atunci singură Ortodoxia – în măduva sa – este cea mai de preţ „nebunie” şi dureroasă „rebeliune”, este de fapt inversarea logicii, răsturnarea „normalităţii” şi „virtuţilor” acestei lumi.
Credem, aşadar, că într-acolo se îndreaptă şi rostul acestei smerite alcătuiri.

Conon Monahul

Adaugă recenzia ta

Please login or register to add your review.

1996 - 2023 Copyright © Romanian Yellow Pages. Toate drepturile rezervate S.C. INFO PAGES S.R.L.
Sari la bara de unelte